Wateroverlast

In juli 2014 en augustus 2015 heeft het Land van Heusden en Altena te kampen gehad met extreme neerslag. In het stedelijke en landelijke gebied is op veel plaatsen wateroverlast opgetreden en schade ontstaan. Lees hier binnenkort meer over de maatregelen die getroffen worden door de gemeenten en waterschap om wateroverlast in de toekomst te beperken. Ook vind je informatie over wie wat doet bij wateroverlast en wat je zelf moet doen bij (dreigende) wateroverlast.