Grip op water Altena

 

De co-designgroep van Grip op water Altena tijdens de workshop van 13 juni 2017.

 

Met Grip op water Altena willen burgers, organisaties, gemeenten en waterschap samen het Land van Heusden en Altena klimaatbestendiger maken. Dit doen we door:

  • De uitwisseling van waarnemingen en informatie over het weer- en watersysteem te faciliteren
  • Een kennisplatform op te zetten met tips om zelf maatregelen te treffen tegen wateroverlast
  • Korte communicatielijnen te ondersteunen en inzicht te geven in plannen en activiteiten wat betreft waterbeheer
  • Een open dialoog tussen alle betrokken partijen mogelijk te maken en het netwerk uit te breiden tot een echte watercommunity.

We zijn begonnen met een kleine groep mensen die meer grip op water in hun omgeving willen krijgen. We zijn continu op zoek naar versterking van enthousiaste burgers, organisaties en bedrijven die Altena waterbestendiger willen maken. Dit kan bijvoorbeeld door mee te denken, waarnemingen door te geven of activiteiten te organiseren.

Wil je meehelpen, meld je dan aan!

Download onze flyer:

Deelnemende organisaties