Nieuws

Grip op water Altena krijgt internationaal bezoek

De kerngroep van Grip op water Altena ontvangt dinsdag 11 december het internationale gezelschap van het project Ground Truth 2.0. Het gaat om zo’n dertig mensen uit Zweden, Spanje, Kenia, Zambia, België en Nederland. Zij zijn allen onderdeel van het driejarig, Europees project voor burgerplatforms.

Lees meer

Water genoemd in vijf van de acht verkiezingsprogramma’s

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november heeft Grip op water Altena de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende politieke partijen doorgenomen. Het doel was uit te zoeken op welke wijze partijen in de nieuwe gemeente Altena willen werken aan ‘Grip op water’. Lees meer

Digitale tuinenquête tijdens Week van ons Water

Er zijn veel verschillende tuinen in Altena, van volledig betegelde tuinen tot groene oases. Om wateroverlast en hittestress te beperken, wil Grip op water Altena inwoners stimuleren hun tuin zo groen mogelijk in te richten. De eerste stap hierin is te inventariseren hoe groen de tuinen in Altena zijn en wat hier de beweegredenen voor zijn. Lees meer

Grip op water Altena aanwezig op Boerenerfdag

Op zaterdag 18 augustus is Grip op water Altena met een kraam aanwezig op de Boerenerfdag. De Boerenerfdag wordt gehouden op het erf van het melkgeitenbedrijf van de familie Combee in Wijk en Aalburg. In onze kraam vertellen we je graag meer over Grip op water Altena en hoe je zelf kunt bijdragen aan een klimaatbestendiger Altena. Lees meer

Vijftig procent bezoekers Weidevogelfestival heeft groene tuin

Het burgerplatform Grip op water Altena was zaterdag 16 juni aanwezig tijdens het Weidevogelfestival van Altenatuur op Fort Giessen. In de kraam konden mensen aan de hand van een maquette met zes woningen en bijbehorende tuinen laten weten hoe hun tuin eruit ziet. Lees meer

Grip op water Altena aanwezig op Weidevogelfestival

De weidevogelbescherming door Altenatuur in het Land van Heusden en Altena bestaat 20 jaar. Dit wordt gevierd met het Weidevogelfestival op zaterdag 16 juni van 10.00-16.00 uur op Fort Giessen. Er zijn allerlei activiteiten voor jong en oud, van workshops tot toneel. Verschillende organisaties verzorgen een kraam op de natuurmarkt van het festival, waaronder Grip op water Altena. Lees meer

Geslaagde excursie bij waterberging Andelsch Broek

Wie afgelopen zaterdagmorgen langs de nieuwe waterberging in Andelsch Broek kwam, zag daar een kraam van Brabants Landschap staan. Eromheen een twintigtal mensen die ondanks de kou en de versgevallen sneeuw meer wilden weten over de waterberging en Grip op water Altena. Lees meer

Excursie waterberging Andelsch Broek op 3 maart

Grip op water Altena houdt haar eerste activiteit op zaterdag 3 maart vanaf 9.30 uur bij de waterberging in Andelsch Broek. Onder begeleiding van gidsen van Brabants Landschap wordt die ochtend een rondwandeling gehouden bij het waterbergingsgebied naast natuurgebied het Pompveld. De wandeling duurt ongeveer een uur. Voor, tijdens en na de wandeling kunnen deelnemers kennismaken met Grip op water Altena. Lees meer